Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

 

cyranka2015

UWAGI DO HARMONOGRAMU

  1. Harmonogram polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „CYRANKA” w Węgorzewie został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 06.10.2015r.
  2. Udział w polowaniach zbiorowych kandydatów do PZŁ jest obowiązkowa
  3. Zbiórka na Placu Wolności o godz. 7.30, w łowisku o 8.00, dojazd do łowiska własnym środkiem transportu.
  4. Obowiązuje zakaz polowań indywidualnych w danym łowisku na siedem dni przed planowanym polowaniem zbiorowym.
  5. Myśliwi biorący udział w określonym polowaniu, mają obowiązek zgłosić udział w polowaniu, w tym podać liczbę i dane osób zaproszonych przez siebie na polowanie. Zgłoszenie przyjmuje  prowadzący polowanie do czwartku (poprzedzającego dzień polowania) do godz. 18.00.
  6. Uczestnictwo psów w polowaniu należy zgłosić prowadzącemu polowanie.
  7. Zgodnie z „Regulaminem polowań” myśliwy uczestniczący w polowaniu zbiorowym jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, uczestniczył w corocznym szkoleniu instruktażowym przed rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych, posiada zaświadczenie o corocznym przestrzelaniu broni.
  8. Myśliwi – goście zaproszeni na polowania zbiorowe w KŁ „CYRANKA” pozostają pod opieką osoby zapraszającej
  9. Polowania zbiorowe na drapieżniki odbywać się będą przy udziale co najmniej pięciu myśliwych.
  10. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego harmonogramu.

    

                                                                                                      Za Zarząd KŁ „CYRANKA”

 

        Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK” informuje, iż od 01.10. rozpoczynamy sezon polowań na zwierzynę płową (łanie, cielaki jeleni oraz kozy i koźlęta sarny).W związku z powyższym zapraszamy koleżanki i kolegów myśliwych do odbioru „Upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych” na kolejny okres.

Warunkiem otrzymania powyższego upoważnienia jest:

- opłacenie składki członkowskiej oraz innych należności na rzecz koła (należności na dzień 30.09.2015r);

- odpracowanie (lub rozliczenie finansowe) minimum 20 roboczogodzin.

Powyższe warunki nie dotyczą członków koła zwolnionych uchwałą WZ.

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU U KOL. ŁOWCZEGO – Jarosława Jaworowskiego.

Z upoważnienia Zarządu Koła

SEKRETARZ

Kol. Robert Kopiczko

 

        Zarząd wojskowego Koła „ŻBIK” informuje, iż istnieje możliwość odpracowania roboczogodzin na rzecz koła.

U kol. Romana Kunio oraz kol. Tadeusza Moldy znajduje się materiał do przygotowania (okorowanie) oraz budowy urządzeń łowieckich. Chętnych zapraszamy do pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z w/w kolegami).

Z upoważnienia Zarządu Koła

SEKRETARZ

Kol. Robert Kopiczko

 

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "ŻBIK" zaprasza koleżanki i kolegów myśliwych na "INAUGURACYJNE POLOWANIE NA KACZKI -sezon 2015"

Polowanie odbędzie się w dn. 15 sierpnia, zbiórka godz. 7.00 - Plac Wolności w Węgorzewie. Prowadzący polowanie w grupie WKŁ "ŻBIK" - Podłowczy Koła - kol. Roman KUNIO.

SERDECZNIE ZAPRSZAMY.

  

                                                 

                                      "DARZ BÓR" 

ZARZĄD WKŁ "ŻBIK"                                                                            

 

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06