Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

Szanowne Koleżanki, Koledzy

 

Z dniem 01 kwietnia 2018r obowiązują nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce.

W dniu 15 grudnia 2015r Naczelna Rada Łowiecka uchwałą nr 14/2015 (w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału) podjęła decyzje o zmianie dotychczasowych zasad.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami selekcji. Wiedza ta jest niezbędna w szczególności dla myśliwych posiadających uprawnienia selekcjonerskie. 

 

Darz Bór

 

Czytaj dalej … Uchwała nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r.

Polski Związek Łowiecki wypełniając wnioski postawione podczas posiedzenia Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, iż zgodnie z art. 47 c ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1855) osoba uprawniona do wykonywania polowania, z tytułu prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt ma możliwość skorzystania z dodatkowych 6 dni wolnych od pracy na zasadach przysługujących jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Powyższe możliwe jest po ustaleniu z pracodawcą terminu nieobecności w pracy lub zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych oraz po przedstawieniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez podmiot, na który nałożono obowiązek prowadzenia odstrzału sanitarnego.

Ponadto proszę o przekazanie informacji o skorzystaniu z dodatkowych dni urlopowych w celu prowadzenia odstrzału sanitarnego przy składaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji odstrzału dzików.

Pozdrawiam,

Jan Goździewski

W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez pięciu członków zarządu WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie, tj. prezesa, wiceprezesa, podłowczego, skarbnika i sekretarza, których autonomiczne decyzje zostały ogłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia członków koła, zgodnie z § 62 ust. 7 Statutu PZŁ przeprowadzono wybory uzupełniające na wakujące stanowiska w zarządzie koła.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających ukonstytuował się zarząd koła w niżej wymienionym składzie:

  1. PrezesJacek OLBRYŚ
  2. Wiceprezes – Artur OZIMEK
  3. Łowczy – Roman KUNIO
  4. Podłowczy – Dariusz TOKARZ
  5. Skarbnik – Agata GILON
  6. Sekretarz – Dariusz REWAK

Ponadto, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie, Walne Zgromadzenie członków koła, zgodnie z § 62 ust. 7 Statutu PZŁ przeprowadziło wybory uzupełniające na wakujące stanowiska w komisji rewizyjnej koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających Walne Zgromadzenie powołało nową Komisję Rewizyjną Koła w składzie:

  1. Przewodniczący – Kol. Krzysztof ZIMOŃ,
  2. Członek – Kol. Jacek MISZKIEL,
  3. Członek – Kol. Krzysztof PIAŚCIK,
  4. Członek – Kol. Piotr SANCZENKO.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w zwiazku z otrzymaniem w dniu 12.04.2018r. Pisma z ZO PZŁ w Suwałkach ws. obowiązku wybrania "DELEGATÓW" na Zjazd Okręgowy Delagatów w Suwałkach, Zarząd Koła wprowadza do "PORZĄDKU OBRAD WZ CZŁONKÓW KOŁA" dodatkowy pkt. o następującej treści:

20. Wybór DELEGATÓW na Okręgowy Zjazd Delegatów w Suwałkach. (w głosowaniu jawnym).

 

Z upoważnienia Zarządu WKŁ "ŻBIK"

SEKRETARZ

kol. Robert KOPICZKO

Szanowne Koleżanki, Koledzy

 

Rozpoczynamy nowy sezon łowiecki 2018/19.

 

Podsumowanie, omówienie mijającego sezonu odbędzie się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które zaplanowaliśmy na 21.04.2018r.

 

W związku z powyższym od dn. 1.04 2018 r. wydawane będą upoważnienia do wykonywanie polowania indywidualnego.

 

,,Odstrzały" wydaje Łowczy Koła kol R. Kunio.

 

Jednocześnie przypomina się: Uchwała WZ z dn. 22.04.2017 r. rozdział II  pkt. 1.

,, Zezwolenie na polowanie indywidualne ( ......... ) otrzymują  myśliwi , którzy ( ....... ) oraz mają uregulowane wszystkie należności finansowe w danym terminie. "

                       

Darz Bór

Łowczy Koła Roman Kunio

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06