Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

 

Czy Mazury mogą być moim drugim domem?

 

 

Pod takim hasłem w dniu 25 maja 2018r. w Budrach odbyło się XX jubileuszowe Seminarium Ekologiczne.

 

Mieliśmy okazję poznać stanowisko poszczególnych prelegentów seminarium. Uczestniczyły w nim środowiska lokalne, przedstawiciele Lasów Państwowych (DGLP, RDLP Białystok, Nadleśnictwo Czerwony Dwór), jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz wiele autorytetów w swoich dziedzinach dla których Mazury stanowią bardzo ważny element rozwoju naszego regionu.

 

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa, zaproszenie oraz super oprawę przygotowaną przez dzieci i młodzieży z GOK i Szkoły Podstawowej w Budrach.

 

Darz Bór

Jacek Olbryś

 

xxx

xxx1

xxx2

Zdjęcia kol. Tomasz Łaskowski

Szanowne Koleżanki, Koledzy !

 

Na dzień 23.06.2018r. zaplanowane są prace gospodarcze.

 

Zapraszamy na godzinę 8.00. Miejsce spotkania - obwód nr 7 (dzięki uprzejmości kol. Romana na jego posesji).

 

Planujemy pozyskanie żerdzi. Chcielibyśmy również omówić zakres pozostałych prac, niezbędnych w łowiskach jakie czekają nas w bieżącym sezonie.

 

Będzie to również okazja do omówienie innych zagadnień związanych z gospodarką łowiecką i bieżącymi tematami naszego koła.

 

W imieniu Zarządu zapraszam serdecznie wszystkich myśliwych oraz stażystów do uczestnictwa w tych działaniach.

 

Dla poprawnej organizacji (drugie śniadanie), zaplanowania ww. prac będziemy zobowiązani za potwierdzenie swojej obecności.

 

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej odnośnie swojego udziału do członków Zarządu ( telefon, e-mail).

 

Do zobaczenia!

 

Darz Bór

Jacek Olbryś

pilarka

Szanowni SELEKCJNERZY!

 

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy krótką prezentację dotyczącą zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce.

 

Dotyczy to obowiązującej od dnia 01.04.2018r. Uchwały nr 14/2015 (w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału).

 

Darz Bór

foto prezentcja

 

Szanowne Koleżanki, Koledzy

 

Z dniem 01 kwietnia 2018r obowiązują nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce.

W dniu 15 grudnia 2015r Naczelna Rada Łowiecka uchwałą nr 14/2015 (w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału) podjęła decyzje o zmianie dotychczasowych zasad.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami selekcji. Wiedza ta jest niezbędna w szczególności dla myśliwych posiadających uprawnienia selekcjonerskie. 

 

Darz Bór

 

Czytaj dalej … Uchwała nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r.

Polski Związek Łowiecki wypełniając wnioski postawione podczas posiedzenia Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, iż zgodnie z art. 47 c ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1855) osoba uprawniona do wykonywania polowania, z tytułu prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt ma możliwość skorzystania z dodatkowych 6 dni wolnych od pracy na zasadach przysługujących jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Powyższe możliwe jest po ustaleniu z pracodawcą terminu nieobecności w pracy lub zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych oraz po przedstawieniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez podmiot, na który nałożono obowiązek prowadzenia odstrzału sanitarnego.

Ponadto proszę o przekazanie informacji o skorzystaniu z dodatkowych dni urlopowych w celu prowadzenia odstrzału sanitarnego przy składaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji odstrzału dzików.

Pozdrawiam,

Jan Goździewski

W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez pięciu członków zarządu WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie, tj. prezesa, wiceprezesa, podłowczego, skarbnika i sekretarza, których autonomiczne decyzje zostały ogłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia członków koła, zgodnie z § 62 ust. 7 Statutu PZŁ przeprowadzono wybory uzupełniające na wakujące stanowiska w zarządzie koła.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających ukonstytuował się zarząd koła w niżej wymienionym składzie:

  1. PrezesJacek OLBRYŚ
  2. Wiceprezes – Artur OZIMEK
  3. Łowczy – Roman KUNIO
  4. Podłowczy – Dariusz TOKARZ
  5. Skarbnik – Agata GILON
  6. Sekretarz – Dariusz REWAK

Ponadto, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie, Walne Zgromadzenie członków koła, zgodnie z § 62 ust. 7 Statutu PZŁ przeprowadziło wybory uzupełniające na wakujące stanowiska w komisji rewizyjnej koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających Walne Zgromadzenie powołało nową Komisję Rewizyjną Koła w składzie:

  1. Przewodniczący – Kol. Krzysztof ZIMOŃ,
  2. Członek – Kol. Jacek MISZKIEL,
  3. Członek – Kol. Krzysztof PIAŚCIK,
  4. Członek – Kol. Piotr SANCZENKO.

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06