Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

OBWÓD Nr 36
O
bwód położony w obrębie gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze z sołectwami Kalskie Nowiny, Stręgiel, Gębałka, Krzywińskie, Brzozówka, Popioły, Radziszewo, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Piłaki Małe, Czerwony Dwór i Wysiecza, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Borki z siedzibą w Kruklankach. Na terenie obwodu uprawianych jest 2,45ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 80 zwyżek i 4 paśniki. Pod względem walorów przyrodniczo – hodowlanych obwód nr 36 zalicza się do obwodów bardzo słabych, gdyż lasy zajmują tylko 15% jego powierzchni – jest to obwód polny. Kompleksami leśnymi w obrębie obwodu jest Las Kalskie Nowiny i Las Radziszewski, ponadto w jego obrębie znajduje się kilkadziesiąt remiz oraz śródpolnych stawów i rozlewisk. Powierzchnia obwodu wynosi 7000ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,, – pow. użytkowa 6720ha, – lasy ogółem 1040ha, – lasy państwowe 840ha. Obwód nr 36 podzielony jest na piętnaście rewirów łowieckich: WĘGORZEWO, KALSKIE NOWINY DOLNE, MATYSKI, BRZOZÓWKA, KRZYWIŃSKIE, CZERWONY DWÓR, KALSKIE NOWINY GÓRNE, DOWIATY, RADZISZEWO LEWE, RADZISZEWO PRAWE, GĘBAŁKA, POPIOŁY KOLONIA, GRĄDY KOLONIA, BUDRY, POPIOŁY. Przebieg granicy obwodu nr 36 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest most na rzece Węgorapa przy wyjeździe z miasta na szosie Węgorzewo – Gołdap, skąd dalej granica obwodu biegnie tą szosą w kierunku północno – wschodnim przez miejscowości Czerowny Dwór, Wysiecza, Więcki do miejscowości Budry do skrzyżowania z drogą do miejscowości Brudzewo. Dalej to drogą w kierunku północnym do mostu na rzece Gołdapa, następnie korytem rzeki w kierunku południowo-wschodnim przez pola przy miejscowościach Grądy Węgorzewskie i Popioły do granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, która biegnie rowem ok. 3 km na wschód od miejscowości Popioły. Granica obwodu biegnie tym rowem w kierunku południowym do szosy Banie Mazurskie – Węgorzewo, dalej tą szosą w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą do miejscowości Piłaki Wielkie, tą drogą dalej w kierunku południowym przez miejscowość Koźlak do miejscowości Piłaki Małe gdzie granica obwodu skręca w prawo i biegnie drogą polną w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Gębałka, stąd w prawo szosą Kuty – Węgorzewo przez miejscowość Stręgiel granica obwodu biegnie do granic miasta Węgorzewo do ulicy Łąkowej, dalej tą ulicą do mostu na rzece Węgorapa, a następnie korytem rzeki do punktu wyjścia.

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06