Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH


Na podstawie § 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz. U. nr 45 z 2010 r., poz.272) w związku z art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. „Prawo Łowieckie” ( Dz. U. nr 147 z 1995 r. , poz. 713, z późniejszymi zmianami), Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 182 „ŻBIK” w Węgorzewie, niniejszym informuje, że w granicach dzierżawionych przez nasze koło obwodów łowieckich nr 7 (gmina Banie Mazurskie), nr 8 (gmina Budry), nr 36 (Gminy: Węgorzewo, Budry i Pozezdrze) z ramienia naszego Koła uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne ( jeleń, sarna, dzik ) w uprawach i płodach rolnych, są następujące osoby :1. Kol. – przewodniczący.
2. Kol. Stanisław DZWINIEL (tel. 516 731 858 ) –
wiceprzewodniczący.
3. Kol. Leszek GRZELAK (tel. 602 121 891) –
sekretarz.

Dodatkowo na terenie:

 

Obwodu nr 7 (gmina Banie Mazurskie – Miczuły, Gryżewo, Ściborki, Żabin, Rapa, Mieduniszki):
Kol. Roman KUNIO (tel. 503 00 6219) – gospodarz łowiska
Kol.Piotr SANCZENKO(tel. 501 769 189)


Obwodu nr 8
(gmina Budry – Budzewo, Sąkieły, Skalisko, Dąbrówka Mała, Zabrost Wielki ):
Kol.Tadeusz MOLDA (tel. 87 427 52 07) – gospodarz łowiska
Kol.Tomasz KONATOWSKI(tel. 501 033 608)

 

Obwodu nr 36 (Gminy: Węgorzewo, Budry i Pozezdrze – Kalskie Nowiny, Czerwony Dwór, Wysiecza, Więcki, Grądy Węgorzewskie, Popioły, Koźlak, Piłaki Małe, Gębałka, Stręgiel, Krzywińskie, Radziszewo,Brzozówko):
Kol. Stefan SZPOT (tel. 661 126 803) – gospodarz łowiska
Kol. Kazimierz MŁODZIŃSKI(tel. 600 414 288).

 

1. Zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

 

2 . ABC Szkody Łowieckie

 

3 . Protokół,oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych

 

4 . Wzór - Formularz zgłoszeniowy o planowanym założeniu upraw

 

5. Wzór - Pełnomocnictwo

 

6 . Wzór- Zawiadomienie o zbiorach.

 

7. Wzór - Zgłoszenia szkody.

 

Dokumenty niezbędne przy oględzinach lub szacowaniu zgłoszonych szkód:- dowód osobisty właściciela lub dzierżawcy


- dokumenty lub tytuł prawny potwierdzający prawa własności lub dzierżawy zgłaszanych nieruchomości rolnych.
- pełnomocnictwo właściciela lub dzierżawcy w przypadku jego nieobecności w czasie oceny i wyceny ostatecznej
- wyciąg geodezyjny lub ortofotomapa zgłoszonej działki

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06