Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

OBWÓD Nr 7

Obwód położony w obrębie gminy Banie Mazurskie z sołectwami Gryżewo, Ściborki, Żabin, Rapa i Mieduniszki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych obwód nr 7 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 54% jego powierzchni – jest to obwód leśno-polny. Na terenie obwodu znajduje się sadyba koła „Straszny Dwór”. Razem na obwodzie nr 7 uprawianych 4,3ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 40 zwyżek i 5 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 4750ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,– pow. użytkowa 4470ha,– lasy ogółem 2420ha,– lasy państwowe 2390ha. Obwód nr 7 podzielony jest na siedemnaście rewirów łowieckich: ZAKAŁCZE, GRYŻEWO, USTRONIE, TRZY AMBONY, PONIEMIECKI, ŚCIBORKI – POLE, ŚCIBORKI – LAS, LIPKA, MOSTKI, SAJGON, STRASZNY DWÓR, ANTOMESZKI, BROŻAJTY, SKALISKO – POLE, BOCIANIE GNIAZDO, WĘGORAPA, RAPA. Przebieg granicy obwodu nr 7 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest styk granicy państwowej i granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, około 1km na wschód od miejscowości Zabrost Wielki, z tego miejsca granica obwodu biegnie granicą powiatów w kierunku południowo – wschodnim do Kanału Brożajckiego, dalej korytem Kanału Brożajckiego w kierunku południowym do miejsca w którym kanał wpada do rzeki Gołdapa (ok. 1 km na południe od leśniczówki Bąkowo – Śluza), dalej korytem rzeki Gołdapa w kierunku zachodnim do m. Banie Mazurskie, następnie szosą Banie Mazurskie – Rogale do skrzyżowania z drogą gruntową do miejscowości Gryżewo, dalej drogą leśno – polną do miejscowości Ściborki, skąd utwardzoną drogą gruntową do m. Żabin do skrzyżowania z szosą Żabin – Rapa, dalej w kierunku zachodnim drogą Żabin – Rapa do skrzyżowania z drogą Banie Mazurskie – granica państwa, na tym skrzyżowaniu granica obwodu biegnie w lewo w szosą w kierunku granicy państwa, dalej biegnie granicą państwową do punktu wyjścia.

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06