Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

 

 

Wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae) ….. jest przedmiotem wielu dyskusji zarówno w gronie myśliwych, leśników jak i w środowisku akademickim.

 

Głównym pokarmem wilków są jelenie, sarny i dziki. Zwierzęta hodowlane również występują w diecie tego drapieżnika. Tak  było w przypadku sprzed kilku dni na dzierżawionym przez nasze koło obwodzie nr 36 (zdjęcie).

 

2019 09 12 wil obwod nr 36

Zwracajmy uwagę na ten gatunek podczas obecności w łowisku, rozmów z rolnikami, hodowcami zwierząt.

 

W roku 1995 wilki zostały objęte ochroną w części Polski, a od 1998 są chronione w całym kraju. W "Polskiej czerwonej księdze zwierząt" wilk ma status NT (near threatened) - gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia.

 

Zgodnie z art. 126 Ustawy o ochronie przyrody za szkody wyrządzone przez wilki (w pogłowiu zwierząt gospodarskich) odpowiada Skarb Państwa.

 

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej instytucji zajmującej się sprawami odszkodowań w naszym regionie:

 

Województwo warmińsko-mazurskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

 

 

Za Zarząd

Jacek Olbryś

 

2019 bazant

Szanowne Koleżanki, Koledzy !

 

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK” w Węgorzewie informuje iż podjął decyzje o zasiedleniu łowisk, obwód nr 7 bażantem zwyczajnym (Phasianus colchicus).

 

Działania te mają na celu poprawę bioróżnorodności naszych łowisk. Zdajemy sobie sprawę iż jest to długotrwały proces, wymagający od nas myśliwych dużego zaangażowania i pracy.

 

Zasiedlenie będzie finansowane dzięki środkom pozyskanym poza budżetem WKŁ „ŻBIK” w Węgorzewie pochodzącym od kolegów myśliwych.

Jeśli ktoś z koleżanek, kolegów chciałby wesprzeć tę inicjatywę, mieć swój bezpośredni udział w tym projekcie - prosimy o kontakt z kol. Prezesem lub kol. Łowczym.

 

Ptaki do łowiska planujemy wprowadzać w połowie września 2019r. .

 

Koordynatorami tego przedsięwzięcia są kol. Jacek Będkowski oraz kol. Piotr Sanczenko.

 

Za Zarząd

Jacek Olbryś

 

20190904 selekcjoner

Szkolenie dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej !

 

Myśliwych zainteresowanych zdobyciem uprawnień selekcjonerskich prosimy o kontakt z kol. Prezesem do 18 września 2019r.

 

Kurs obejmuje 5 wykładów w siedzibie ZO PZŁ w Suwałkach.

 

Przypominamy że w szkoleniu mogą brać udział myśliwi, którzy są członkami PZŁ minimum 3 lata.

 

Koszty szkolenia z egzaminem ponosi myśliwy.

 

Za Zarząd

Jacek Olbryś

11pulk

Z okazji Święta 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. J. Bema w Węgorzewie w imieniu wszystkich myśliwych Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK” w Węgorzewie składam najserdeczniejsze życzenia, wielu osiągnięć w odpowiedzialnej służbie, zadowolenia z realizacji zadań.

Jednocześnie wyrażam nadzieję iż dalsze współdziałanie pomiędzy 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii im. gen. J. Bema w Węgorzewie a Wojskowym Kołem Łowieckim „ŻBIK” w Węgorzewie będzie owocne i pełne życzliwości.

Z myśliwskim pozdrowieniem

- DARZ BÓR -

P R E Z E S

WKŁ „ŻBIK”

 

Jacek OLBRYŚ

 2019 08 30 11 Mazurski PK

 

 

 

Szanowne Koleżanki, Koledzy

 

Okres wakacyjny to również czas ŻNIW użytkowanych przez nas upraw.

W miniony weekend kosiliśmy zboża, zbieraliśmy słome i przygotowywaliśmy wyznaczone poletka pod zasiewy…

 

Zapraszamy myśliwych, stażystów do czynnego udziału w tych pracach…

2019 08 24 Zniwa 12019 08 24 Zniwa 22019 08 24 Zniwa 32019 08 24 Zniwa

 

 

Równolegle z pracami polowymi trwa REMONT naszej sadyby „Strasznego Dworu”.

 2019 08 24 Straszny2019 08 24 Straszny 1

 

Pracy jest dużo, dzięki czemu nie ma problemu z wypracowaniem godzin. Trzeb się tylko zgłosić do kol. Łowczego i potwierdzić termin w który będziemy dyspozycyjni !

 

 

Przypominamy!

Czekanie z odpracowaniem godzin do ostatniej chwili nie zawsze pokrywa się z pracami w łowisku 😊 !

 

 

Wspólna praca to również okazja do rozmów, wymiany pomysłów czy projektów które pomagają w poprawnym funkcjonowaniu Koła.

 

Zapraszamy do wspólnych działań.

 

Za Zarząd

Jacek Olbryś

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02 home 0 03 03 home 0 03 04 home 0 03 05


home 0 04 02 home 0 04 04 home 0 04 06