Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Od początku swojego istnienia Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK” dzierżawi trzy obwody łowieckie, których powierzchnie, numeracja i podległość administracyjna z upływem lat ulegały zmianom. Początki działalności koła to dwa obwody leśne Nr 2 i Nr 34B na terenach powiatów: węgorzewskiego i gołdapskiego oraz obwód polny Nr 9 w gminie Węgorzewo z dostępem do jezior Święcajty i Stręgiel. Ogólna powierzchnia wówczas dzierżawionych obwodów wynosiła 14 692ha.

 Ta nomenklatura trwa do czasu reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy to Powiat Węgorzewo przechodzi w granice Województwa suwalskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 2/76 z dnia 5 stycznia 1976 roku w sprawie utworzenia obwodów łowieckich – obwodom koła nadano nową numerację, jak również zmieniły się ich powierzchnie.

Obwód nr 9 zmienił numer na 27, powierzchnia obwodu 6720ha (więcej o 1508ha) w tym 807ha lasów (więcej o 168ha), jednocześnie koło utraciło dostęp do jezior Święcajty i Stręgiel.

- Obwód nr 34B zmienił numer na 10, powierzchnia obwodu 4470ha (więcej o 220ha) w tym 2990ha lasów (więcej o 281ha).

- Obwód nr 2 zmienił numer na 11, powierzchnia obwodu 5280ha (więcej o 50 ha) w tym lasów 2590ha (mniej o 266ha).

Ogólnie areał obwodów koła powiększył się, obwody koła w całości stanowiły jeden zwarty kompleks, jednakże koło utraciło atrakcyjne rewiry na polowania na ptactwo wodne przy jeziorach Święcajty i Stręgiel. Taki stan rzeczy trwał do 2008 roku. Ogólna powierzchnia obwodów wynosiła 16470ha, w tym 6387ha lasów.

Aktualnie, na dzień 27.05.2019r. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17 348ha o średniej lesistości 40%, z czego:

obwód nr 7 (SU10) – pow. 4 651ha (lesistość 54%), Mapa obwodu pobierz..

obwód nr 8 (SU11) – pow. 5482 ha (lesistość 50%), Mapa obwodu pobierz..

obwód nr 36 (SU36) – pow. 7215 ha (lesistość 15%). Mapa obwodu pobierz..

 

W obwodach koła występuje różnorodność zwierzyny zwłaszcza jelenia szlachetnego, sarny, łosia i dzika. Występuje również stale powiększająca się populacja wilka oraz bobra. Średnie pogłowie w obwodach koła wynosi: ok. 20 łosi, ok. 80 jeleni, ok. 200 saren i ok. 250 dzików. W obwodach Nr 7 i 8 na stałe bytuje ok. 30 wilków. Przez 57 lat istnienia Koła, jego myśliwi pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny. Aktualnie koło uprawia ponad 20 ha poletek uprawowych i zaporowych. Dodatkowo co roku w kole gromadzi się znaczący fundusz paszowy głównie do celów dokarmiania zwierzyny, poprzez szereg paśników, karmowisk i buchtowisk. Średnio rocznie w kole gromadzi się: ok. 10-15 ton siana i liściarki, ok. 25 – 30 ton karmy soczystej (ziemniaki, marchew, buraki), ok. 15-20 ton kiszonek i ok. 30 ton zbóż. W ramach zagospodarowania łowisk Koło stale współpracuje z władzami gmin, sołectwami i właścicielami gruntów w obrębie obwodów koła w dziedzinie walki z kłusownictwem oraz ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.

 2020 obdowy foto

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02  home 0 03 04 home 0 03 05