Logowanie

epi

  

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

         

                AKTUALNOŚCI ŻBIKA:

 

W roku 1981 pomimo trudnej sytuacji jaka miała miejsce w Polsce (stan wojenny) myśliwi z WKŁ „Żbik” podjęli decyzje o adaptacji ruin jakie znajdowały się niedaleko „Białego Dworu” na myśliwską kwaterę. Przy aprobacie wszystkich członków koła, zarząd zwrócił się do właściciela domu, Nadleśnictwa Czerwony Dwór, z prośbą o wydzierżawienie tej nieruchomości dla Koła. Nadleśnictwo pozytywnie ustosunkowało się do prośby i w przeciągu dwóch miesięcy domek był doprowadzony do pełnej używalności. Duży wkład w pracach porządkowych wśród myśliwych miał kol. Henryk Wojda.

 

Stanice łowiecką ochrzczono „Straszny Dwór”. Nazwa wzięła się z bliskiej lokalizacji Białego Dworu i stanu w jakim znajdowała się nieruchomość przed jej przejęciem przez myśliwych z WKŁ Żbik. Przez ostatnie lata wiele się zmieniło w domku oraz otaczającej go posesji. To w dużej mierze zawdzięczamy kol. Mirosławowi Rewakowi, kol. Andrzejowi Łyskojć oraz kolegom myśliwym którzy pomagali przy tych pracach. Prócz samego domku na posesji znajduje się zadaszona, oświetlona wiata obok miejsce na ognisko oraz pomieszczenie gospodarcze. Znalazło się również miejsce na obelisk poświęcony myśliwym WKŁ Żbik, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Przed wjazdem stylowa brama wraz z tablicami informacyjnymi (mapa obwodów, informację o kole itp.) informuje gości gdzie się znajdują. Podczas prac porządkowych odnowiono również sąsiadującą z domkiem mogiłę trzech nieznanych żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej. W 2019 roku został przeprowadzony kolejny gruntowny remont wnętrza domku. Działania te były możliwe dzięki wsparciu kol. Zenona Narojka oraz kol. Janusza Kasjańczuka.

   

2020 04 Straszny Dwr

 

Szanowni Państwo

Pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę naszego Koła, pokazać naszą bogatą historię, dzień dzisiejszy, rolę i zadania w zakresie ochrony przyrody.


PROLOG:


Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK" od ponad sześćdziesięciu lat jest integralną częścią i nierozerwalnym elementem środowiska łowieckiego Ziemi Węgorzewskiej. Wspólnie z innymi kołami tej ziemi – KŁ „CYRANKA" i KŁ „MAZURY"– od wielu lat realizujemy szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny zamieszkującej nasze łowiska, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie i integrowania naszego środowiska. Namacalnym dowodem tych działań są wspólne polowania oraz festiwal łowiecki, który dzięki wysiłkom węgorzewskich myśliwych ze skromnego festynu przerodził się w imprezę regionalną.
Uczestnictwo naszych Kolegów, myśliwych z „Cyranki" i z „Mazur", na polowaniach zbiorowych w WKŁ „ŻBIK" oraz innych przedsięwzięciach realizowanych na terenie naszych obwodów jest powszechne i zawsze mile widziane. Od 2009 roku z inicjatywy myśliwych z CYRANKI, MAZUR i ŻBIKA, na inaugurację sezonu polowań na kaczki organizowane są rok rocznie wspólne polowania zbiorowe na terenie obwodów naszych kół. Polowania poprzedzane są uroczystą zbiórką na Placu Wolności w centrum Węgorzewa. W polowaniach średnio bierze udział ponad 50-ciu myśliwych. Polowania tradycyjnie kończy wspólna biesiadą na sadyby myśliwskiej jednego z kół. Znamienne jest również to, że o naszych sukcesach w dziedzinie integracji środowisk łowieckich oraz organizacji festiwalu kultury łowieckiej szeroko rozpisujemy się w lokalnej prasie, ale także w „Braci Łowieckiej" i „Łowcu Polskim".

 

HISTORIA:


Początki Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK" sięgają jesieni 1950 roku. Z inicjatywy kadry i żołnierzy 15 Brygady Artylerii w Węgorzewie, a zwłaszcza Kol. Jerzego Auerbacha i Kol. Andrzeja Bejgera, a także przy wydatnej pomocy i wsparciu Kol. Marcina Błaszczaka – prezesa KŁ „CYRANKA", a zarazem członka Powiatowej Rady Łowieckiej w Węgorzewie, 9 listopada 1950 roku powstało na naszym terenie drugie koło łowieckie, które zrzeszało przede wszystkim myśliwych w mundurach wojskowych. Na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę, że Koło będzie się nazywać Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK" na pamiątkę i cześć zamieszkującego tutejsze lasy i pola dzikiego kota – żbika – którego wytrzebiono tu do końca XVIII wieku.
Pierwszym Przewodniczącym koła został Kol. Jerzy Auerbach, Łowczym – Kol. Andrzej Bejger, Skarbnikiem – Kol. Czesław Borecki a Sekretarzem – Kol. Bilbin. W takim, niezmienionym składzie Zarząd przez dwanaście lat przewodził myśliwym Koła.


OBWODY ŁOWIECKIE:


Prawie połowę powierzchni obecnych obwodów WKŁ „ŻBIK" zajmują Lasy Skaliskie. Kompleks leśny położony w północno-wschodnim krańcu Pojezierza Mazurskiego w malowniczych dolinach rzek Węgorapy i Gołdapi. Lasy Skaliskie charakteryzują się dużą różnorodnością i zmiennością, na obszarze 1 ha bowiem spotkać można 10 różnych typów siedliskowych lasu. Na ich obszarze występuje różnorodność zwierzyny, jednak jej zagęszczenie kształtuje się na średnim poziomie nie grożącym wysokimi szkodami w lesie. Najpopularniejszą zwierzyną jest jeleń, sarna i dzik. Różnorodne jest zagęszczenie i liczebność łosia z uwagi na to, że jest on przechodni najczęściej przybywający z północy z Obwodu Kaliningradzkiego. W lasach bytuje stale 20-30 wilków, pospolite są tu lisy, kuny, borsuki, a w ostatnim czasie i bobry których liczebność szacuje się na ok. 300 sztuk. Z ciekawych ptaków, na terenach bagiennych
gniazduje żuraw, jest też bocian czarny, orzeł bielik, myszołów i cietrzew. Pospolite są kaczki krzyżówki, czaple siwe, kuropatwy i słonki. Lasy Skaliskie i przyległe do nich malownicze obszary, stanowiące mozaikę pól, łąk i niewielkich lasów takich jak Las Radziszewo i Las Kalskie Nowiny stanowią wymarzony teren do łowieckich wypraw i przygód.
Aktualnie, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 roku, Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.
Na dzień 9 listopad 2010 roku koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17230ha o średniej lesistości 40%, z czego:
obwód nr 7 (SU10) – pow. 4750ha (lesistość 54%),
obwód nr 8 (SU11) – pow. 5480ha (lesistość 50%),
obwód nr 36 (SU36) – pow. 7000ha (lesistość 15%).

 

GOSPODARKA ŁOWIECKA:


Od początku istnienia przez WKŁ „ŻBIK\" przewinęło się ponad 200 myśliwych, a jego członkowie do dnia dzisiejszego pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny grubej, a w tym: ok. 300 łosi, ok. 700 jeleni, ok. 2300 saren i ok. 2700 dzików.
Koło dzierżawi ponad 20 ha gruntów śródleśnych na których uprawiane są poletka zaporowe i hodowlane, poprawiając bazę żerową dla zwierzyny szczególnie w okresie wegetacji upraw rolnych, ograniczając tym samym szkody powodowane przez zwierzynę. Koło stale dba o utrzymanie, modernizację i rozbudowę urządzeń łowieckich na terenach dzierżawionych obwodów. Aktualnie Koło posiada w łowisku: domek myśliwski i kompleks magazynowy, 13 paśników – magazynów, ok. 30 paśników dla jeleni i saren, 20 karmowisk dla dzików, 60 ambon i ok. 100 zwyżek. Rok rocznie koło dokarmia zwierzynę na co przeznacza ok. 20 ton zbóż, 15 ton siana i ok. 20 ton karmy soczystej.
Koło posiada sadybę o tajemniczo brzmiącej nazwie „Straszny Dwór", położoną na terenie obwodu nr 7.

 

DZIEŃ DZISIEJSZY KOŁA:


Aktualnie Koło liczy 73 członków, w tym 47 członków z uprawnieniami selekcjonerskimi. Koło posiada własną stronę internetową: wkl-zbik.pl oraz prowadzi intensywne działania w zakresie odbudowy kynologii łowieckiej na terenie Węgorzewa.
Kołem od kilku kadencji kieruje Zarząd w składzie: Kol. Lechosław WOLIŃSKI – Prezes; Kol. Andrzej ŁYSKOJĆ – Wice Prezes; Kol. Jarosław JAWOROWSKI – Łowczy Koła; Kol. Dariusz TOKARZ – Podłowczy Koła; Kol. Stefan SZPOT – Skarbnik Koła; Kol. Dariusz REWAK – Sekretarz Koła.
WKŁ „ZBIK" jest pierwszym kołem Suwalskiego Okręgu PZŁ, które posiadało swój sztandar. Sztandar dla koła został nadany z okazji 35-lecia założenia Koła, w dniu 9 listopada 1985 roku.
Nasze Koło jako jedyne w Węgorzewie szczyci się posiadaniem dwóch najwyższych medali łowieckich – Złotego Medalu Zasługi łowieckiej i Złomu.

 

Życzymy miłego serfowania po stronie internetowej WKŁ "ŻBIK" w Wegorzewie

„Darz Bór"

Rok 2010 jest rokiem jubileuszu 60 lecia istnienia Wojskowego Koła Łowieckiego „ŻBIK" w Węgorzewie.

Walne Zgromadzenie Koła zobowiązało Zarząd Koła do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów rocznicowych w dniu 16 października 2010 roku. Program obchodów był bardzo bogaty i obfitował w wiele przedsięwzięć zarówno dla ducha jak i dla ciała.
Wczesnym rankiem duża rzesza myśliwych i sympatyków Koła zebrała się w Kaplicy pw. Św. Barbary przy 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie na uroczystej Mszy Świętej za pomyślność Koła i nemrodów którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Kapelan ppłk Edwin CZACH. Mszę uświetnił występ chóru parafialnego z Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie oraz Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie „TRĄBALE". Msza Święta dostarczyła wszystkim przybyłym wielu wzruszeń i wrażeń, zwłaszcza muzyka myśliwska i kazanie w którym ksiądz Edwin CZACH odniósł się do historii koła i jego współczesnych dokonań. Podczas mszy myśliwi koła wręczyli dary ołtarza oraz zapowiedzieli budowę ołtarza myśliwskiego. Nad oprawą myśliwską mszy czuwał Kol. Jurek ZINKIEWICZ – przyjaciel i sympatyk Koła, myśliwy z KŁ „CYRANKA" w Węgorzewie.


Bezpośrednio po mszy odbył się kolejny punkt programu. Około godziny 9.00 w Lesie Skaliskim przy ambonie „Przy Sośnie" na zbiórkę stawili się niemalże wszyscy Koledzy ze "ŻBIKA", a także członkowie zarządów kół łowieckich "MAZURY" i "CYRANKA" z Węgorzewa oraz „SOKOŁA" z Giżycka, myśliwi – sympatycy Koła – niemalże z całej Polski. Po odliczeniu na placu zbiórki stało 71 myśliwych. Prezes Koła, Kol. Lechosław WOLIŃSKI przywitał knieję i uczestników polowania, przeprowadził odprawę w której podkreślił zasady bezpieczeństwa oraz listę zwierzyny przewidzianej do odstrzału. Tym razem była ona wyjątkowo długa, nie wyłączając króla tego łowiska - jelenia byka, (ale tylko łownego). Podczas odprawy ślubowanie myśliwskie złożyli najmłodsi adepci łowiectwa, Koledzy: Marek WRÓBLEWSKI, Krzysztof ABRAMOWICZ i Szymon PROCAJŁO. Po oficjalnej części odprawy prezes koła przekazał myśliwych pod pieczę prowadzących polowanie w grupach. Do prowadzenia polowania Zarząd Koła wyznaczył: na obwodzie nr 7 – Kol. Dariusz TOKARZ, a na obwodzie nr 7 – Kol. Mariusz STANKIEWICZ.


Polowanie odbyło się w dwóch grupach, mioty były długie i dobrze obstawione. Dodatkowego uroku dodawała słoneczna pogoda i trudne do opisania piękno Złotej Polskiej Jesieni, a także odgłosy ogrywanych sygnałów myśliwskich na rozpoczęcie i zakończenie pędzenia. Humory dopisywały wszystkim uczestnikom polowania i jak na Jubileusz 60-lecia Koła przystało Święty Hubert i Bór darzył. Po czterech miotach polowanie zostało uroczyście zakończone na terenie sadyby Kolegów ze „ŻBIKA" na „STRASZNYM DWÓRZE". W obecności Sztandaru Koła, zaproszonych Gości i Rodzin Myśliwych, Łowczy Koła, Kol. Jarosław JAWOROWSKI złożył raport Prezesowi Koła z przebiegu polowania – na rozkładzie łania i lis. Przy dźwiękach muzyki myśliwskiej udekorowano Króla – Kol. Andrzeja BOBIŃSKIEGO, Wice Króla – Kol. Mariusza STANKIEWICZ oraz króla pudlarzy Kol. Marka MOLDĘ. Po tej jakże oficjalnej części przekazane zostały ciepłe i serdeczne życzenia dla Koła, Myśliwych i ich Rodzin od przedstawicieli węgorzewskich kół łowieckich w osobach Kol. Tadeusza CIBORSKIEGO – prezesa KŁ „CYRANKA" i Kol. Jarosława JUCHNIEWICZA – łowczego KŁ „MAZURY" oraz Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach – Kol. Józefa BUĆWIŃSKIEGO. Do życzeń dołączyła się również Pani Halina FAJ – Starosta Węgorzewski i Kol. Wiesław PIETRZAK – Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego, Pan Krzysztof PIWOWARCZYK – Burmistrz Węgorzewa, a także Koledzy z WKŁ „SOKÓŁ" z Giżycka w osobach Kol. Zbigniewa BAGIŃSKIEGO i Kol. Krzysztofa KONIECZKI, łowczy KŁ „RYŚ" z Morąga – Kol. Jerzy SOKÓŁ oraz Kol. Janusz WOROTNICKI – komendant placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich. Następnie nastąpiło poświęcenie Kapliczki Św. Huberta, ufundowanej przez Kolegów Piechowiaków – myśliwych z Tarnowskich Gór, po czym myśliwi ze „ŻBIKA" oddali cześć zmarłym Kolegom, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów składając wieniec i zapalając znicze. Dużo wzruszeń dostarczył wiersz Kol. Jerzego ZINKIEWICZA ku pamięci wszystkich zmarłych kolegów ze „ŻBIKA", który poprzedził minutę ciszy oraz salwę honorową. Na zakończenie tej części obchodów Prezes Koła nakazał odprowadzenie sztandaru koła i oficjalnie ogłosił „KONIEC POLOWANIA" jednocześnie zapraszając wszystkich do wspólnej biesiady myśliwskiej.


W czasie gdy goście zajmowali miejsca przy biesiadnym stole prezes koła Kol. Lechosław WOLIŃSKI przedstawił krótki zarys historii oraz dnia dzisiejszego Koła. Podczas biesiady pięknym akcentem łowieckim był koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „TRĄBALE". Sygnaliści fanfarami uczcili myśliwych i sympatyków koła, których uhonorowano medalem „Zasłużony dla Wojskowego Koła Łowieckiego ŻBIK w Węgorzewie. Brawami i gromkim „Sto Lat" dano wyraz uznania dla Kol. Mariusza STANKIEWICZA, którego udekorowano Medalem Króla Polowania Dekady. W przerwach między tańcami rozweselał towarzystwo Kol. Jerzy ZINKIEWICZ wesołymi wierszami na temat zarządu i myśliwych koła. Uczestnikom biesiady wręczono okolicznościowy znaczek na kapelusz, a myśliwym koła rozdano monografię koła autorstwa Kol. Darka REWAKA. Dodatkowo goście obchodów mogli podziwiać galerię zdjęć Kol. Jacka OLBRYSIA oraz rzeźbione tablo ze zdjęciami członków koła wykonane przez Kol. Mirka REWAKA. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a „ŻBIK\\\\\\\\\\\\\\\" odnotował kolejny rekord popularności w postaci bez mała dwustu gości obchodów.

 

Dariusz REWAK
Sekretarz WKŁ „ŻBIK"


 

 

 

Warto odwiedzić:

pzl

wegorzewo

goldap2

  

11pa

cyranka

 

mazury

 

 

 


home 0 03 01
 home 0 03 02  home 0 03 04 home 0 03 05